Dag van het Levenslied werkt aan verduurzaming!

Deze editie weer aandacht voor sociale duurzaamheid! 
 
Ook dit jaar besteedt de Dag van het Levenslied aandacht aan een andere vorm van duurzaamheid. Naast de gebruikelijke milieumaatregelen zoals inzameling van glazen, geen plastic materialen, het minimaliseren van energieverbruik en dergelijke, richten we ons deze keer ook op sociale duurzaamheid.
 
Wij doen dit door de stichting Let's Care te ondersteunen. Let's Care (www.letscare.net) houdt zich met name bezig met projecten om kansarme kinderen een kans te geven in de Filipijnen.
 
Dit jaar zal 5% van de met pinpas betaalde inkomsten gedoneerd worden aan Let's Care. Door met uw pinpas te betalen draagt u dus bij aan het creeren van kansen voor deze kwetsbare doelgroep in dit kwetsbare land!
 
Ook overgebleven munten kunnen in plaats van ingewisseld, gedoneerd worden aan Let's Care..
 
Medewerkers van Let's Care zullen duidelijk herkenbaar op ons evenement aanwezig zijn. Steun hun door met uw pinpas af te rekenen of uw overgebleven munten te doneren!
 
Minimaliseren Milieu impact:

De organisatie van de dag van het levenslied is er primair op gericht om duizenden mensen een leuke middag en avond te laten beleven.

Wij hechten er echter belang aan dat dit op een duurzame wijze gebeurt. Duurzaam zowel vanuit “people’ als vanuit “planet’ perspectief.

Wij hebben vanaf 2011 een verduurzaming slag in gang gezet en beseffen daarbij dat niet alles in 1 keer volledig duurzaam kan, zonder dat we onze primaire doelstelling schade aan doen.
ieder jaar proberen wij een volgende stap te maken.

Tussen 2011 en de komende editie van 2017 is het volgende gerealiseerd:

 

 1. Qua afval:
  1. Hebben we sinds 2010 een glazen inzamel systeem, waardoor met name kinderen beloont worden voor  het verzamelen in inleveren van gebruikte glazen
  2. Deze glazen waren in 1e instantie plastic glazen, die gerecycled werden. Daarna werden het zogenaamde PLA (bio afbreekbare) glazen. Deze konden echter niet worden gerecycled en uit onderzoek blijkt dat als ze in zee terecht komen, ze vrijwel even slecht zijn als plastic soep.
  3. In 2017 gaan we weer over op plastic glazen en gaan er zorg voor dragen dat een maximum aantal glazen wordt ingezameld, o.a. door het aanbieden van werkervaringsplaatsen op basis van vrijwilligersvergoedingen.
  4. Tevens worden per 2017 ook papier (trays) en glas (flessen) gerecylced
  5. Onze cateraars maken geen gebruik van plastic verpakkingen, dit is in contracten vastgelegd en in praktijk ook zonder problemen toegepast.
  6. De flyers en papieren posters zijn afgeschaft, we werken meer met digitale informatie en printen het programma slechts een paar keer groot uit, zodat iedereen op het tereein kennis kan nemen van het programma.
 2. Qua energieverbruik
  1. Sinds 2011 kijken wij zeer kritisch naar ons verbruik. Zo wordt waar mogelijk LED verlichting ingezet en wordt de koeling van het bier pas aangezet als het echt nodig is. Dit zijn onze 2 grootste energieverbruikers
  2. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat op ons terrein een vaste elektriciteitsaansluiting aanwezig is van de gemeente, waardoor er ‘groene’ stroom wordt gebruikt, met in de toekomst 100% lokaal opgewekte groene stroom
 3. Qua vervoer
  1. Het overgrote deel van onze bezoekers komt op de fiets naar ons festival, hier hoeven wij weinig aan te doen en is voor ons dan ook geen expliciet aandachtspunt
 4. Qua voeding
  1. We hebben in 2010 geëxperimenteerd met een fair food leverancier, maar dit bleek niet bij ons festival te passen. Vanwege de te lage omzet hebben we dit niet gecontinueerd
  2. Op zich speelt voeding een beperkte rol bij ons festival. Zo wordt er nauwelijks vlees genuttigd en mede daarom is het (nog) geen speerpunt geweest. 

 

Wij hopen op de medewerking van alle bezoekers aan de Dag, die uiteraard allen met de fiets of het openbaar vervoer ons festival bezoeken!

 

Voor tips of op/aanmerkingen op het gebied van duurzaamheid, mail naar: bert@dedagvanhetlevenslied.nl.